ام دی اف, تهران

 فروش  ام دی اف 
او 12.08.2011

ID: 900:3591
مقایسه
اضافه کردن به علاقمندي ها

فرآيندتوليدMDF محصولياستكهبااستفادهازاليافدرختانپهنبرگوسوزنيبرگ،مانندصنوبر،كاج،اكاليپتوسوديگرMDF گونههايجنگلي،بايكرزينسنتتيكدردمايخاصتركيبوبهشكلتختهتوليدميگردد. ازمراحلذيلتشكيلشدهاست : MDF فرآيندتوليد -1 ... در تهران Show

ارسال نامه الکترونيکي

تم
نام
نام شرکت
شما E-mail
کشور
پست الکترونيکي مترجم
تلفن +    

توضيحات ام دی اف

فرآيندتوليدMDF

محصولياستكهبااستفادهازاليافدرختانپهنبرگوسوزنيبرگ،مانندصنوبر،كاج،اكاليپتوسوديگرMDF

گونههايجنگلي،بايكرزينسنتتيكدردمايخاصتركيبوبهشكلتختهتوليدميگردد.

ازمراحلذيلتشكيلشدهاست : MDF فرآيندتوليد

-1 انباشتهسازيچوببعنوانمادهاوليه

-2 عملياتتوليدچيپس

-3 عملياتالكچيپسها

-4 شستشووپختچيپسها

-5 توليدالياف

-6 چسبزني

-7 خشككن

-8 شكلدهيكيكالياف

-9 پرس

-10 خنكسازيتختهها

-11 اندازهبري

-12 انبارش

مشخصات تخته

مشخصاتتختههايتوليدياينكارخانهمطابقبااستانداردمليايرانبشماره 7416 ميباشد.

1. تغييراتابعاديتخته:

درجدولذيلابعاداستانداردتختهامديافازنظرضخامت،عرض،طول،صافبودنلبههاوگوشههاودامنه

تغييراتمجازهريكآمدهاست.

16mm ضخامتتخته

± 0/3mm تلرانس(دامنهمجازتغييرات) ضخامت

1/5 mm/m صافبودنلبهها

-/+ 1/5 mm/m انحرافازقائمهگوشههاحداكثر


replace_cd('آرین سینا از گذشته تا حال آرین سینا از سال 1380 فعالیت خود را در استان مازندران، شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان ساری آغاز و پس از نصب و راه اندازی ماشین آلات صنعتی خود، در تیرماه 1386 شروع به تولید محصولات خود و عرضه آن به بازار مصرف داخلی کشور نمود، اکنون با رویکرد توسعه در تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با تکیه به نیروی کارآمد و همچنین بهره گیری از تجهیزات مناسب و برابر با تکنولوژی روز دنیا، در حال گسترش تولیدات خود می باشد. آرین سینا در حال امروز، در راستای آرمانهای صنعتی کشور و ایجاد اشتغال پایدار در صنعت سلولزی، خودکفائی و گسترش صادرات غیرنفتی خط تولید MDF کارخانجات شرکت آرین سینا با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی حال حاضر دنیا در تاریخ 14/04/1386 مصادف با ولادت با سعادت فاطمه زهرا (س) گشایش و افتتاح یافت. این شرکت با ظرفیت تولید اسمی بیش از 120000مترمکعب در سال بعنوان بزرگترین واحد تولیدکننده محصولات سلولزی در ایران محسوب می گردد. اختصاص سرمایه گذاریهای پی در پی و بهره گیری از حداکثر امکانات تولید منجر گردیده که این شرکت به طور مطلق در چند سال اخیر به عنوان رهبر بازار در صنایع سلولزی مرتبط محسوب شود و همواره در تلاش است که هر روزه سهم بازار خود را با ارائه محصولاتی باکیفیت و مطابق با انتظارات مشتریان تطابق دهد.');}

درباره شرکت

آرین سینا از گذشته تا حال آرین سینا از سال 1380 فعالیت خود را در استان مازندران، شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان ساری آغاز و پس از نصب و راه اندازی ماشین آلات صنعتی خود، در تیرماه 1386 شروع به تولید محصولات خود و عرضه آن به بازار مصرف داخلی کشور نمود، اکنون با رویکرد توسعه در تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با تکیه به نیروی کارآمد و همچنین بهره گیری از تجهیزات مناسب و برابر با تکنولوژی روز دنیا، در حال گسترش تولیدات خود می باشد. آرین سینا در حال امروز، در راستای آرمانهای صنعتی کشور و ایجاد اشتغال پایدار در صنعت سلولزی، خودکفائی و گسترش صادرات غیرنفتی خط تولید MDF کارخانجات شرکت آرین سینا با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی حال حاضر دنیا در تاریخ 14/04/1386 مصادف با ولادت با سعادت فاطمه زهرا (س) گشایش و افتتاح یافت. این شرکت با ظرفیت تولید اسمی بیش از 120000مترمکعب در سال بعنوان بزرگترین واحد تولیدکننده محصولات سلولزی در ایران محسوب می گردد. اختصاص سرمایه گذاریهای پی در پی و بهره گیری از حداکثر امکانات تولید منجر گردیده که این شرکت به طور مطلق در چند سال اخیر به عنوان رهبر بازار در صنایع سلولزی مرتبط محسوب شود و همواره در تلاش است که هر روزه سهم بازار خود را با ارائه محصولاتی باکیفیت و مطابق با انتظارات مشتریان تطابق دهد.
درخواست پاسخ به تماس

مخاطبین خود را وارد کنید و یک نماینده شرکت با شما تماس خواهد