ايران - کد تلفن ها

فهرست کدهاي شهرستانها تلفن با قابليت جستجو بر حسب شهرستان ، شماره تلفن و کد منطقه

کد تلفني بين المللي از فرم : +98< ا کد تلفن >
از آرا ، در اين کشور به صورت سمبل تلفن : < ا کد تلفن >

Array
شهر (302)استان کد تلفن
آبادانخوزستان+98 (0631) XXXXX
ابوموسي هرمزگان+98 (0763622) XX
ابهرزنجان+98 (0242521 ) XX
آبشيرينکهگیلویه و بویر احمد+98 (0742253) XX
عجب شیرآذربایجان شرقی+98 (0422) XXXXX
آزادشهرگلستان+98 (0174672) XX
آزادشهر2گلستان+98 (0174678) XX
علي آباد/كتولگلستان+98 (0173622) XX
اليگودرزلرستان+98 (0664) XXXXX
آملمازندران+98 (0121) XXXXX
انارکرمان+98 (0392) XXXXX
انديمشكخوزستان+98 (0642422) XX
شهرك/انديشه/فاز1تهران+98 (0262351) XX
شهرك/انديشه/فاز2تهران+98 (0262354) XX
شهرك/انديشه/فاز3تهران+98 (0262355) XX
شهرك/انديشه/فاز4/فاز5تهران+98 (0262334) XX
بندر/انزليگیلان+98 (0181) XXXXX
اراكمرکزی+98 (0861) XXXXX
اردبیلاردبیل+98 (0451) XXXXX
اردكانیزد+98 (0352722 ) XX
عسلويهبوشهر+98 (0772726 ) XX
آستانه اشرفيهگیلان+98 (0142422) XX
آستاراگیلان+98 (0182521) XX
اهوازخوزستان+98 (0611) XXXXX
آهودشتمازندران+98 (0122526) XX
آبعليتهران+98 (0221582) XX
بابلمازندران+98 (011) XXXXXX
بابلسر/درياكنار/خزرشهر/باقرتنگهمازندران+98 (0112522) XX
باجگيرانخراسان رضوی+98 (0582372) XX
بازرگانآذربایجان غربی+98 (0462337 ) XX
بمکرمان+98 (0344) XXXXX
بندرعباس هرمزگان+98 (0761) XXXXX
برازجانبوشهر+98 (0773415  ) XX
بافتکرمان+98 (0347422) XX
بزنجانکرمان+98 (0347426) XX
بيدختخراسان جنوبی+98 (05615215) X
بستک هرمزگان+98 (764) XXXXXX
  بهشهرمازندران+98 (152522) XXX
بيجارکردستان+98 (0872422) XX
بيرجندخراسان جنوبی+98 (561) XXXXXX
بيسارانکردستان+98 (0875393) XX
بجنوردخراسان شمالی+98 (0584) XXXXX
  بنابزنجان+98 (0241246) XX
بناب تبريزآذربایجان شرقی+98 (0412722 ) XX
بروجردلرستان+98 (0662) XXXXX
بوئين زهرا قزوين+98 (0282422) XX
بوکانآذربایجان غربی+98 (0482) XXXXX
بومهنتهران+98 (0221222) XX
بوشهربوشهر+98 (0771) XXXXX
ورامينتهران+98 (0291) XXXXX
قره سوگلستان+98 (0173436) XX
  قائم شهرمازندران+98 (0123) XXXXX
قائنخراسان جنوبی+98 (562522) XXX
بندر/گزگلستان+98 (0173372) XX
قزوين قزوين+98 (0281) XXXXX
Галугахمازندران+98 (0152) XXXXX
گاليكشگلستان+98 (0144583) XX
قمصراصفهان+98 (036236) XXX
گرمهفارس+98 (0729669) XX
قصرشيرينکرمانشاه+98 (0835422) XX
گچسرتهران+98 (0261528) XX
بندرگناوهبوشهر+98 (0772322 ) XX
قشم هرمزگان+98 (0763522) XX
گيلانغربکرمانشاه+98 (0835322) XX
گلپايگاناصفهان+98 (0372322) XX
قمقم+98 (0251) XXXXX
گنبدكاووسگلستان+98 (0172) XXXXX
گرگانگلستان+98 (0171) XXXXX
قوچانخراسان رضوی+98 (0581) XXXXX
دلندگلستان+98 (0174627) XX
دام شهرقم+98 (0251444) XX
دماوند/گيلاوندتهران+98 (0221522) XX
دامغانسمنان+98 (0232523) XX
دارابفارس+98 (0732623) XX
دشت آزادگانفارس+98 (0722475) XX
دشت مغاناردبیل+98 (0452755) XX
دليجانمرکزی+98 (0866422) XX
  ده كردلرستان+98 (0662225 ) XX
دهلرانایلام+98 (0842722) XX
جواهردهمازندران+98 (0192533) XX
قبلي1234تل
نمایش دادن:12243648
اگر آنها در شهرستان نشده است و يا مي خواهيد به تجديد اطلاعات در مورد شهرستان -- نظر webmaster
تمام بخش ها
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0
  Cookies help us to deliver our service. By using our service, you agree to our use of cookies. More informarion
  پنهان کردن اطلاعات
  Warning!
  شما با استفاده از یک مرورگر منسوخ برای کار راحت تر با سایت، لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید.
  یک مرورگر چیست؟
  Firefox Internet Explorer Safari Google Chrome