حشره کش ها

حشره كش
ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره كش ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره کش ايميداکلوپرايد سميران 35 SC، حشره کش سيستميک

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره كش
دلتامترین 2.5% EC

حشره كش دلتامترین 2.5% EC

حشره کش دلتامترين سميران 2.5 EC بصورت امولسيون شونده

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره كش
ديازينون 60% EC

حشره كش ديازينون 60% EC

حشره کش ديازينون سميران 60 امولسیون حشره کش غير سيستم

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره كش
کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره كش کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره کش کلرپيريفوس-اتيل سميران 40.8 مایع حشره کش فسفر

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره کش
DUST پودر

حشره کش DUST پودر

حشره کش هاي پودری شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که با انو...

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

پودرهاي وتابل شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

حشره کش ديازينون سميران 10 گرانول حشره کش غير سيستميک

Get latest price
Offline
مقایسه
دلتامترین
EC 2.5%

دلتامترین EC 2.5%

حشره کـش دلتامترین مایع 2.5 ضربه

Get latest price
Offline
مقایسه
سایپرمترین
EC 10%

سایپرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از

Get latest price
Offline
مقایسه
مگس کش
G گرانول
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش G گرانول ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش گرانول سَميار براي اولين بار در ايران توسط شرک

Get latest price
Offline
مقایسه
مگس کش
PELLET  پلت
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش PELLET پلت ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش پلت سَميار جهت مبارزه اختصاصي با مگس در اماکن

Get latest price
Offline
مقایسه
پرمترین
EC 10%

پرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از

Get latest price
Offline
مقایسه
حشره کش ها

حشره کش ها از شرکت سميران

ارسال نامه الکترونيکي
Offline
درخواست پاسخ به تماس

مخاطبین خود را وارد کنید و یک نماینده شرکت با شما تماس خواهد