حشره کش ها.

پیدا شده است: 13 برگشت به بخش "آفت کش ها ، علف کش"
در مقایسهمقایسهحشره كش
ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره كش ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره کش ايميداکلوپرايد سميران 35 SC، حشره کش سيستميک از گروه ايميدازولهاست.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهحشره كش
دلتامترین 2.5% EC

حشره كش دلتامترین 2.5% EC

حشره کش دلتامترين سميران 2.5 EC بصورت امولسيون شونده حشره کشي تماسي گوارشي از گروه حشره کش هاي پايرتروئيدي است.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهحشره كش
ديازينون 60% EC

حشره كش ديازينون 60% EC

حشره کش ديازينون سميران 60 امولسیون حشره کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تنفسي از گروه سموم ارگانو فسفره است.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهحشره كش
کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره كش کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره کش کلرپيريفوس-اتيل سميران 40.8 مایع حشره کش فسفره آلي، غير سيستميک با خاصيت تماسي، گوارشي و تنفسي است.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهحشره کش
DUST پودر

حشره کش DUST پودر

حشره کش هاي پودری شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که با انواع ماده موثر براي مبارزه با سوسک، مورچه، کک، ساس و  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهحشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

پودرهاي وتابل شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که جهـت مبارزه با انواع حشرات خانگي، انباري مانند سوسک، پشه، کک، ساس، کنه دراماکن مسکوني، اداري،  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهحشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

حشره کش ديازينون سميران 10 گرانول حشره کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تنفسي از گروه سموم ارگانو فسفره است.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهدلتامترین
EC 2.5%

دلتامترین EC 2.5%

حشره کـش دلتامترین مایع 2.5 ضربه، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهسایپرمترین
EC 10%

سایپرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهمگس کش
G گرانول
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش G گرانول ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش گرانول سَميار براي اولين بار در ايران توسط شرکت سميران بطور اختصاصي جهت مبارزه با مگس و بصورت عمومي جهت مبارزه با انواع حشرات خانگي کاربرد دارد  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهمگس کش
PELLET  پلت
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش PELLET پلت ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش پلت سَميار جهت مبارزه اختصاصي با مگس در اماکن دپوي زباله استفاده مي شود.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت
در مقایسهمقایسهپرمترین
EC 10%

پرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد.  بيشتر

شرکت سميران |  ایران, تهران 
مطلع شدن از قیمت

حشره کش ها از شرکت سميران

شرکت سميران |  ایران, تهران 
ارسال نامه الکترونيکي
حشره کش ها в других регионах

پست الکترونيکي بايد حاوي 20 شخصيت. پيام شما مي تواند نمي تواند بيش از 2000 کاراکتر
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
تمام بخش ها
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0