حشره کش ها در ايران. شرکت سميران

پیدا شده است: 13 برگشت به بخش "آفت کش ها ، علف کش"
In comparisonمقایسهحشره كش
ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره كش ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره کش ايميداکلوپرايد سميران 35 SC، حشره کش سيستميک  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهحشره كش
دلتامترین 2.5% EC

حشره كش دلتامترین 2.5% EC

حشره کش دلتامترين سميران 2.5 EC بصورت امولسيون شونده  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهحشره كش
ديازينون 60% EC

حشره كش ديازينون 60% EC

حشره کش ديازينون سميران 60 امولسیون حشره کش غير سيستم  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهحشره كش
کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره كش کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره کش کلرپيريفوس-اتيل سميران 40.8 مایع حشره کش فسفر  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهحشره کش
DUST پودر

حشره کش DUST پودر

حشره کش هاي پودری شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که با انو...  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهحشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

پودرهاي وتابل شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهحشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

حشره کش ديازينون سميران 10 گرانول حشره کش غير سيستميک  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهدلتامترین
EC 2.5%

دلتامترین EC 2.5%

حشره کـش دلتامترین مایع 2.5 ضربه  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهسایپرمترین
EC 10%

سایپرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهمگس کش
G گرانول
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش G گرانول ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش گرانول سَميار براي اولين بار در ايران توسط شرک  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهمگس کش
PELLET  پلت
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش PELLET پلت ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش پلت سَميار جهت مبارزه اختصاصي با مگس در اماکن  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 
In comparisonمقایسهپرمترین
EC 10%

پرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از  بيشتر

 شرکت سميران | ایران, تهران 

حشره کش ها از شرکت سميران

 شرکت سميران | ایران, تهران 
مقایسه0
ClearSelected items: 0