شرکت صنایع غذائی کامپوره خزر, رشت

اضافه کردن به علاقمندي ها

گروه محصولات شرکت صنایع غذائی کامپوره خزر

ديگر محصولات اين شرکت شرکت صنایع غذائی کامپوره خزر

سوسیس آلمانی
مطلع شدن از قیمت
ارسال نامه الکترونيکي
همبرگر ممتاز 60% گوشت
مطلع شدن از قیمت
ارسال نامه الکترونيکي
کالباس لیونر
مطلع شدن از قیمت
ارسال نامه الکترونيکي
کالباس کپوری
مطلع شدن از قیمت
ارسال نامه الکترونيکي
کباب لقمه
مطلع شدن از قیمت
ارسال نامه الکترونيکي