شرکت صنایع غذائی کامپوره خزر, رشت

اضافه کردن به علاقمندي ها

گروه محصولات شرکت صنایع غذائی کامپوره خزر

ديگر محصولات اين شرکت شرکت صنایع غذائی کامپوره خزر

سوسیس آلمانی
Get latest price
ارسال نامه الکترونيکي
همبرگر ممتاز 60% گوشت
Get latest price
ارسال نامه الکترونيکي
کالباس لیونر
Get latest price
ارسال نامه الکترونيکي
کالباس کپوری
Get latest price
ارسال نامه الکترونيکي
کباب لقمه
Get latest price
ارسال نامه الکترونيکي